Kitapozeti.Net

Tarih

Kapitülasyonlar yani ticari imtiyazların artması ile Osmanlı devleti ekonomisi adeta çöküşe uğramış ve bu ekonomiye verilen zararlardan dolayı bütçe sürekli açık vermeye başlamıştır. Kısaca kapitülasyonların zararlarını, Osmanlıya olan olumsuz etkilerini maddeler halinde kısaca özetleyip sıralayacak olursak; . Osmanlı tüccarları yabancı ürünlerle yarışamaz hale geldiğinden yerli üretim durmuştur. . Yabancı devletlerin ticari faaliyetlerinden...
Osmanlı neden yıkılmıştır kısaca maddeler halinde bu yazımızda özetleyelim. Tarih kitapları karıştırıldığında devletler de insanlar gibi doğar gelişir büyür geriler ve en sonunda yıkılırlar. Osmanlı devletinde de bu durum görülmüş ve aşağıda sıralayacağımız nedenlerden dolayı duraklama, gerileme ve en sonunda da çöküş dönemine girmiştir.Detaylı tarih araştırması yapıldığında konu daha da...