Kitapozeti.Net

Devlet Kitap Özeti – Platon

19.05.2019
76

Antik Yunanlı bir düşünür olan Platon MÖ 427-347 yılları arasında yaşamıştır. Sokrates’in öğrencisi olan Platon dünyanın en büyük düşünürlerindendir. Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilimin temellerini atmışlardır ve Batı felsefesi de onlarla beraber başlamıştır. O çağlarda kurdukları akademi günümüz üniversitelerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Düşünce, bilim ve felsefe alanında dünyaya büyük katkıları olmuş ve felsefesinden birçok kültür etkilenmiştir. Hocası Sokrates’in günümüze gelen çok fazla eseri bulunmamaktadır. Sokrates hakkında bilgiye Platon’un kitaplarından ulaşılır. Platon’un günümüze ulaşan eserleri arasında devlet kitap özeti de bulunmaktadır.

Platon tüm dünyayı düşünceleri ile etkilemiş bir filozoftur. İslam felsefesi de Platon’dan etkilenmiştir. Divan şairleri Platon’a Eflatun demişlerdir. İslam dünyası Platon’un yazdığı devlet kitap özeti tarafından çok etkilenmiştir. Farabi’nin eserleri Devletten ne kadar etkilendiğini açıkça ortaya koyar. Platon ahlaki değerlere çok önem veren bir düşünürdür bu nedenle düşüncelerini açıkladığı eserleri yazarken daima etik sınırlar içinde kalmaya gayret etmiştir. Tüm çabası insanın daha kaliteli ve mutlu bir yaşama ulaşması içindir. Evrenin yaradılışı, insanın yaradılışı ve bilgi çalıştığı alanlardır. Devlet en kapsamlı eserlerinden biridir.

Platon, Sokrates’le birlikte hazırladığı devlet kitap özeti ile düşleyebildiği en iyi devlet anlayışını yazmıştır. Devlet, çağlar boyu en çok etkilenilen yönetim şeklini anlatmaktadır. Devlet 10 ayrı kitabın bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve günümüze kadar yazılmış olan en iyi siyasetname olarak kabul edilir. Kitapta Platon’un devlet ütopyası yer alır ve yazılan ilk ütopik eser olarak kabul edilir. Platon’un yaşadığı dönemde Yunanistan’da demokrasi sona ermiştir. Bunun üzerine Platon ideal devlet yönetimi nasıl olmalıdır diye düşünmeye başlamıştır.

Özellikle adalet üzerine düşünen Platon sonunda MEB tarafından okullara tavsiye edilen kitaplar arasında olan Devleti yazmıştır. Kitap Platon, Sokrates ve çevrelerindeki insanların konuşmaları olarak yazılmıştır. Platon’un yaşadığı dönemde Atina’nın da içinde olduğu bir savaş sürmektedir. Bu dönemde yaptığı gözlemler onu savaş ve devlet konularında düşünmeye itmiştir. Devlet, doğruluk kavramı sorgulanarak başlayan bir kitaptır. Sofistler doğruluğun güçlüye göre belirlenen bir kavram olduğunu söylerken Platon doğruluğu adalet ve ahlakın temeli olarak kabul eder. Platon devleti mikro insan olarak görür.

Ona göre toplumu oluşturan insanlar birbirine ihtiyaç duyar ve bu ihtiyaç nedeni ile bir araya gelen insanlar devleti oluşturur. Platon’a göre mutlu bir hayat için devleti filozoflar yönetmelidir. Platon devlet kitabında hem ideal devleti hem de insan mutluluğunu irdeler. Platon’a göre insanların mutluluğu her şeyin üzerinde yer almalıdır. Platon ideal devlet tanımı için kafa yormuştur ve yönetimle insan mutluluğunun nasıl bir araya gelebileceğini düşünmüştür. Platon ahlak ve erdeme çok önem verir ve iyi devletlerin erdemli bireyler tarafından oluşturulacağına inanır. Platon’un felsefesi asırlardır insanlara esin kaynağı olmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.