Kitapozeti.Net

Dua Kader Değiştirir Kitap Özeti – Ethem Emin Nemutlu

19.03.2018
65

Ethem Emin Nemutlu dua kader değiştirir kitap özeti ile insanları içine düştüğü umutsuzluktan kurtaracak bir öneri sunmuş. Kader olgusu insanlar tarafından genellikle yanlış anlaşılır. Kaderin deştirilemez olduğuna olan inançları, eğer bir kader varsa çabalamak boşuna düşüncesi yaratır. Oysaki kader bireyi değil tüm kainatı tanımlar. Yaradan ol demiş ve olmuştur. Kader bu oluşumdur ve çizilen bu oluşumun kaderidir. Kişi kendi davranış şeklini ve inançlarını bir konuma oturtunca hayatının da değişmeye başladığını görecektir.

Kaderi doğru anlamak gerekir ve yaşanan tüm olumsuzlukları kadere yüklemek de son derece anlamsızdır. Allah insanların, hayvanların ve tabiatın kaderini belirlemiştir. Kader canlılara kazandırılmış olan özelliklerdir. Her canlı kendisi için belirlenen özellikler ile doğar ve bu yeteneklerini kullanarak hayatına devam eder. Bu yeteneklerinin ne kadarını kullanacağı ve hayatta ne şekilde varlık göstereceği insanın kendi elindedir. İnsan düşünebilen ve doğru ile yanlışı ayırma kapasitesi olan bir varlıktır. Hayatı boyunca yanlış davranışlar içinde olan bir bireyin başarısızlıkları kadere yüklenemez. Yanlış algılanan kader inancı insanları tembelliğe sevk edebilir ve bu çok hatalı bir tutum olacaktır. Ethem Emin Nemutlu dua kader deştirir kitap özeti ile insanlarda yerleşmiş olan yanlış kader tanımından bahsetmektedir.

İnsanoğlu güzel bir hayat sürmek ister ve bunda da çok haklıdır. Burada önemli olan bu güzel hayat için ne kadar çaba gösterildiğidir. Umut, insanoğlunu ayakta tutan en büyük güçtür. İnsan umudunu yitirdiği zaman manevi olarak biter. Oysa Allah inancı ile yaşayan insanlar ve her şeyi Allah’tan isteyenler umutsuzluğa kapılmaz. Bilirler ki en dip nokta çıkışın başlangıcıdır. Ethem Emin Nemutlu dua kader değiştirir kitap özeti ile insanların umutsuzluğa kapıldığı anda Allah’a sığınmaları gerektiğini söyler ve bu söylemi Mevlana’dan yaptığı alıntılarla destekler.

Kainatın dualar ile yaratıldığı söylenir ve tüm dinler duanın gücüne inanır. Dua insanla Allah arasında kurulan çok özel bir bağdır. İnsana istediği her şeyi Allah’tan istemesi öğütlenmiştir. Allah’a inanan ve onun iradesine sığınan insanın başka hiçbir beşeri varlığa ihtiyacı yoktur. Dinimiz insanın ümitsizliğe düşmesini kabul etmez zira şer gibi gözüken şeylerin arkasında büyük hayırların saklı olduğu bilinir. Bu nedenle hayatlarının kötü gittiğini düşünen insanlar arkadan gelecek olan hayrı beklemelidir. Dua etmek insana büyük bir manevi güç verir. Kişinin inancı kuvvetlenir ve içinde yaşadığı zor günlerin geçeceğine dair bir inanç oluşur. Bu inanç insanların zor günleri atlatabilmesini sağlayan en büyük güçtür. İnsanların hayatlarında yaşadıkları zor dönemler onları çok güçlü kılar. Zor dönemleri Allah’a olan inançları ve gereken çabayı göstererek aşan insanlar bu dönemden çok güçlenmiş olarak çıkarlar. Zor dönemlerde yaşananların insana öğrettikleri, şer gibi görülenin aslında ne kadar insanın hayrına olduğunun göstergesidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.