Kitap, 1901-1908 yıllarında Abdülhamid devrinin sıkıntılı dönemlerinde hanımlara rehber olması için hazırlanan küçük risale niteliğindedir. Kitabın yazarı Cemal Nadir’dir. kitap özeti ülkenin içinde bulunduğu karışıklıkları iyi yöne çekmek, gidişatı iyi yöne çevirmek ve kadınlara tavsiyelerde bulunmak amacıyla yazılan bir eserdir.

Hanımlara Açık Mektup Kitap Özeti

Kitapta içerik olarak özellikle hanımlara kısa ve öz çağrılar bulunur. Ülkenin karışıklıklarından fayda sağlamayı amaçlayan ve kötü emeller içinde bulunan ecnebi toplulukları hakkında uyarılar da bulunur. Hain ellerin ülkeyi istedikleri gibi yönetmek ve kötü bir hava yaratmak istedikleri bellidir. Bu durumdan içi yanan yazar Cemal Nadir kadınlara çok kıymetli tavsiyelerde bulunur. Kadının bir toplumun can damarı olduğunun farkındadır. Kadınlar iyileşir ve bozulmaz iseler doğuracakları çocuklar da topluma çok güzel hizmet ederler.

Yazara göre Osmanlı vatandaşları seneler geçtikçe değişmiş ve yolunu şaşırmıştır. Hanımlara Açık Mektup kitap özeti toplum adeta karanlıkta yürümekte, yürürken de etrafındakileri kırıp dökmektedir. Bu küçük risalede özellikle kadınlara çağrıda bulunulur. Kadınlara yol göstermek ve onları eski saadetlerine kavuşturmak kitabın amacını oluşturur.

Osmanlıda artık sanat ve ticaret yabancıların eline geçmiş. Üzerimizdeki manto bile dışarıdan alınır olmuştur. Yazar bu konuda ne kadar dışa bağımlı olduğumuza dikkat çeker. Kadınların ve diğer insanların bir şeyleri üretmek için seferber olmalarını söyler. El birliği kurmayı ve eski ilişkileri muhafaza etmeyi vurgular. Halkın refahının başkalarının elinde tutulmaması gerektiği aksi takdirde huzursuz bir toplum olarak yaşamak zorunda kalınacağını anlatır.

Yazar suçu bir zümrede ya da her hangi bir kesimde görmeyip kabahatin bütün milletin olduğunu söyler. Özellikle kadınları bazı hususlarda uyarır. Çeşitli konuklara ve alış verişlerine dikkat etmelerini söyler. Kadınları ecnebilerden alış veriş yapmaması konusunda da uyarır. Biz uyurken ticareti ecnebilere kaptırdığımızı söyler. Ecnebi ticarethanelerine koşan hanımlara da kızar.

Yazar, kadınların ecnebi ticarethanelerinden yaptıkları her alışverişin ülkeyi gerilettiğini söyler. Ayrıca yerli malı kullanılması hususunun da altını çizer. Yerli malını kullanıp ekonomimize katkı sağlayıp daha iyi yerlere gelebileceğimizi ve meselenin ne kadar çok önemli olduğunu, hafife alınmaması gerektiğini söyler.

Cemal Nadir Türk mağazalarının hala ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek düzeyde olduğu ve gereksiz özentilere meyil etmemeyi kadınlara öğütler. Örneğin, yıllardan beri Osmanlı içinde çok değerli kumaşlar, takılar ve gerekli süs eşyaları zaten vardır. Kültürümüzü de en iyi şekilde temsil eden bu kıymetli kıyafetler dış pazarda da ilgi görmüş hatta hayranlarının oluşmasını sağlamıştır.

Dünya devletleri Osmanlıya böyle gıpta ile bakarken hanımların gerek olmayan harcamaları yazarı bu tür konulara yazmaya iter. Kitapta yazılanlar gündelik hayatta akılda tutmayı alış verişleri buna göre planlamayı gerektirir. Yazar kitabın sonlarına yaklaşırken kadınlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunur. Tüm hanımları Türk mağazalarından alış veriş yapmaya çağırır.