Kitapozeti.Net

Kapital Kitap Özeti – Karl Marx

05.02.2019
76

‘ın en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilen toplamda üç cilttir. Birinci cilt Karl Marx tarafından, ikinci ve üçüncü ciltler ise Marx’ın ölümünün ardından arkadaşı Friedrich Engels tarafından yayımlanmıştır. Engels, Marx öldükten sonra notlarını düzenlemiş ve kitabın ikinci ve üçüncü ciltlerini yayımlamıştır. İlk cilt 1867 yılında yazılmıştır. Kapitalizmi eleştirir. Kitabın birinci kısmında meta ve para üzerine teorik tartışmalar yapılmaktadır. Marx meta tanımı yapar. Ona göre meta, insan arzu ve isteklerinin gerçekleşmesini sağlayan ve insandan bağımsız bir şeydir.

Metanın bir kullanım değeri vardır. Bu değer insan ihtiyaçlarını karşılamakta gösterdiği başarıyla belirlenir. Meta ne kadar kullanışlıysa ona göre bir kullanım değeri oluşacaktır. Bu nedenle metanın kullanım değeri, metanın kullanılması ve tüketilmesi aşamasında belirlenir. Metanın kullanım değeri belirlendikten sonra, meta el değiştirirken ortaya çıkan değişim bedeli tespit edilir. Marx meta değerini değiş tokuşla örneklendirir. Mesela, şu kadar demire şu kadar mısır karşılık gelir gibi. Marx değişim değerinin sadece metanın incelenmesiyle belirlenemeyeceğini söyler çünkü metanın değişim değeri sadece maddesel değildir. Marx metanın kullanım değerinin kalite açısından belirleneceğini, değişim değerinin belirlenmesinde ise miktarın rol oynayacağını söyler. Marx metanın kullanım değerini ve değişim değerini birbirinden kesin olarak ayırmıştır.

Marx 1867 yılında yazdığı ile meta tanımını yapmıştır ve meta değerinin nasıl belirlenebileceği konusunda fikirlerini sıralamıştır. Marx’a göre metanın değişim değeri onun gerçek değeridir. Çünkü bu değer bütün metaları birbiriyle ilişkilendirir. Ona göre metanın değeri metanın üretilmesi aşamasında harcanan emekle ilişkilidir. Kullanım değerini emek süresi belirler. Meta üretilirken harcanan emek değişkenlik göstereceği için kullanım değeri de sabit olmaz ve değişkenlik gösterebilir.

Kapitalizm var olduğundan beri kapitalistler ve işçi sınıfı arasında oluşan durumu kapital kitap özeti çok iyi anlatmaktadır ve Engels kitabın işçiler için ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir. Kapital Karl Marx tarafından Sanayi Devrimin gerçekleşmesinin ardından yazılmıştır. Kapitalist düzene karşı yapılan bir eleştiridir. Eser oluşan yeni dünya düzenini sarsıcı niteliktedir. Üç ciltten oluşan eserin birinci cildi sermayenin üretim sürecini inceler. İkinci kitap sermayenin dolaşım sürecini incelerken üçüncü kitap bir bütün olarak kapitalist  düzeni inceler.

Eser metanın incelenmesiyle başlar. Marx için meta kapitalist toplumun en küçük hücresidir. Bu eserde başlangıç meta çözümlemesiyle olmuş ve eser boyunca kapitalist düzen her boyutuyla incelenmiştir. Kapital, değişik çevreler tarafından farklı değerlendirilmiş, kimi çevreler tarafından kapitalizm üzerine yazılmış bir başyapıt olarak tanımlanmıştır. İnsan ve emeğe saygının ön plana çıkarılmasını savunan ve kapitalist düzenin nasıl bir sömürü düzeni olduğunu anlatan kitap. Marksizm görüşü bu eser sayesinde oluşmuştur. Kapital, siyaset felsefesi üzerine yazılmış en iyi kitap olma özelliğini hala korumaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.