Kitapozeti.Net

Puslu Kıtalar Atlası Kitap Özeti – İhsan Oktay

20.05.2019
88

Puslu Kıtalar Atlası kitap özeti, bu önemli yapıt Tarafından kaleme alınan romandır. Toplam 7 bölümden oluşmaktadır. Tüm bölümler birbiri ile bağlantılıdır. Bölümler sırayla şu şekildedir:

  1. Kostantiniye’de Birkaç Kişi
  2. Günbatımı
  3. Yeraltı
  4. Yılanın Renkleri
  5. Büyük Efendi
  6. Ölüler Ve Kahramanlar
  7. Karanlık

Puslu Kıtalar Atlası Özet

Puslu Kıtalar Atlası kitabı 17. Yüzyılda farklı yerlerde geçmektedir. Romanın ana karakterlerinden Uzun İhsan Efendi, durmadan uyuyan, çalışmayan,  biraz kilolu bir tiplemedir. Yatmadan önce yeşil bir şişeden bir şey içer ve uyur. Uykusunda durmadan düşler görür. Düşlerinde, maceradan maceraya atılmaktadır.

Dayısı Arap İhsan Efendi ise, kara gözlü, ince bıyıklı, kaba ve denizcidir. Cenk etmekten yeni İstanbul’a gelmiştir. Yanında Alibaz isimli birini getirmiştir. Alibaz oldukça yaramaz. Geceleri uyumayan ve evdekilere rahatsızlık verendir. Bünyamin ise Uzun İhsan Efendi’nin oğludur ve ana karakterdir. Uzun İhsan Efendi’nin çıkmaya korktuğu maceraya çıkar.

Kubelik yapan yaşlı bir adam vardır. Yazısı çok iyidir ama padişah tarafından kovulmuştur. Mumcu Başı’nın dişini çektikten sonra cerrahlığa başlar. Ölülerin her yerini keser, biçer ve yazar. Arap İhsan her yerde kubeliği arar; elinde bulunan bir kitabı çevirisi yaptırmak istemektedir. Kubeliği bulur ve çevirisini de yaptırır. Bünyamin tarafından bulunan maymun bu çevirileri dağıtır.

Uzun İhsan rüyasında kendisini Bünyamin olarak görür. Bünyamin ise uyumak için babasının içtiği yeşil şurubun hepsini içer. Ruhu yerinden çıkar ve dolaşmaya başlar. Herkes Bünyamin’in öldüğünü düşünmektedir. Mezara koyarlar lakin Bünyamin onlara tepeden bakmaktadır. Hemen ardından mezara ve bedenine girer. Mezardan çıkmayı başarır. Babasına her şeyi anlatır. Babası bu durumu anlar ve onun yola çıkması gerektiğini anlar. Kubelik tarafından çevrilen atlası verir ve yola koyulmasını ister.

Bünyamin ile ustası Vardapet, padişaha bir şey vermek üzere yola çıkaralar. Lakin padişahın olduğu yerde savaş vardır. Bu yüzden yerin altından giderler. Padişah ile yeniçeriler ters düşmüştür. Padişah, yeniçerilere verdiği akçeyi geri ister. Ustası Bünyamin’e çok önemli bir eşya verir. Yeniçeriler bunu görür ve Bünyamin’i casus olarak belirler. Vardepet ise yaralanır. Bünyamin yeniçerilerden kaçarken yer altında kaybolmuştur. Bünyamin ağacın kökünü tırmanarak adeta arşa çıkmıştır. Yüzü sıcaktan yanmıştır. Tanınmayacak haldedir. Yeniçeriler bulur ve onu tanımazlar.

Bağdat tarafında bulunan ve işini çok iyi yapan bir hırsız vardır; Hınzıryedi. Sultan Murat, bunun namını duyar ve İstanbul’a çağırıp. Dilencilerin başı yapar. Dilenciler buna bir oyun yaparak domuz eti yedirir ve Sultan tarafından ölüme mahkum edilir. Lakin Ebrehe bunu kurtarır. Ebrehe, İstihbarat teşkilatının başıdır. Kötü karakter olarak tanıtılmıştır. Zayıf, renkli gözlü, siyah sarıklı birisidir. Ölümsüzlük aynasına bakmıştır ve bir para değerinde bir şey arar. Hınzıryedi’yi kurtarmıştır ve Hınzıryedi’yi zehirlendiğini söyler. Her gün kırmızı hap almasını yoksa öleceğini bildirir. Hınzıryedi’de onun yanından ayrılmaz. Ebrehe her gün dilencilerden paraları toplar aradığını arar ve dilencilere parasını geri verir. Bünyamin de dilencilerin arasındadır.

Yüzü tanınmayacak halde olduğundan iyi para toplanacağı düşünülmektedir. Bünyamin, Ebrehe’yi görünce ona yaklaşması gerektiğini anlar. Ebrehe ile iyi geçinmeye başlar. Ebrehe durmadan mücevheri arar ama bulamaz. Kara para Bünyamin’dedir. Gizli teşkilat kuran Ebrehe Mehdi olmak için her şeyi hazırlamıştır. Bu kapsamda kıyamet kehanetlerini dolaylı yoldan yaparlar. Ebrehe, paranın Bünyamin adında birinde olduğunu öğrenir ve her yerde onu arar. İstanbul için düşünülenleri öğrenen dilenciler loncası, Ebrehe’yi aklanıp öldürürler.

Bünyamin babasından aldığı kitabın ilk sayfasını açar ve okur. Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım” cümlesi Uzun İhsan Efendi’nin felsefesi olmuştur. Düşünüyorum öyleyse varım ve sizlerde varsınız diye Bünyamin’e aktarır. Her şey düşünde gerçekleşir. Para kazanması dahi İhsan Efendi’nin düşüncesinde yer alır. Düşünür ve olur. Bünyamin’de bir düşünce ürünüdür; İhsan Efendi’nin.  Son olarak, babasının verdiği kitabın adı Puslu Kıtalar Atlası’dır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.