Kitapozeti.Net

Safahat Kitap Özeti – Mehmet Akif Ersoy

28.02.2018
70

Mehmet Akif Ersoy şiirlerini bir araya getirerek yedi kitaplık bir külliyat hazırlamıştır. Bu külliyatın genel adı ise Safahat kitap özeti olarak belirlenmiştir. Bu arada külliyatın içinde yer alan ilk kitabın orijinal adının da Safahat olduğu bilinmektedir. Külliyatın içinde, Mehmet Akif Ersoy’un 1911 ile 1933 yılları arasında yazdığı şiirler yer almaktadır. İlk kitap olan Safahat’ın içinde 44 adet şiir vardır. İkinci kitap olan Süleymaniye Kürsüsünde 1002 mısralık tek bir şiir yer almaktadır. Hakkın Sesleri 10 şiirden oluşur. Fatih Kürsüsünde de 1692 mısralık tek bir şiir bulunur. Hatıralarda 10 şiir, Asım’da ise 2242 mısralık tek bir şiir yer alır. Son kitap Gölgelerde ise tam 41 şiir vardır.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan safahat kitap özeti tamamen aruz vezni kullanılarak yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy kitaplarının yeni basımları yapılırken şiirlerinde bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklere bakıldığında Mehmet Akif Ersoy’un dilini sadeleştirme çabası içinde olduğu görülür. İlk kitapta yer alan şiirler beşeri içeriklidir. Okuyucuyu beşeri olaylar konusunda düşünmeye sevk etmek amacı güdülmüştür. Şiirlerin konusunu fakirlik, açlık, hastalık gibi konular oluşturur ve okuyucunun bunlara üzülerek çare arayışında olmasını arzulamaktadır.

Safahat kitabının içinde yer alan “Küfe” ve “Mahalle Kahvesi” isim yapmış şiirleri arasında yer almaktadır. İkinci kitap olan Süleymaniye Kürsüsünde ise İslam dünyası anlatılmaktadır. Mehmet Akif Ersoy İslam coğrafyasını dolaştıktan sonra halkı İslam konusunda bilgilendirmek amacıyla yazmıştır. Üçüncü kitap Hakkın Sesleri, Mehmet Akif Ersoy’un sekiz tane ayet ve bir tane hadisten alıntılar yaparak yazdığı kitaptır. Hakkın sesleri insanları doğru yola getirmeyi ve Hak yolunda birleştirmeyi amaçlar.

Dördüncü kitap Fatih Kürsüsü de Safahat kitap özeti içinde yer almaktadır ve vaaz şeklinde yazılmış tek bir şiirden oluşmaktadır. Doğu ile Batı arasındaki farklar ve halkın bilgisizliği ve cahilliği anlatılmıştır. Mehmet Akif Ersoy bu kitabında yaşanan sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını sıralamıştır. Beşinci kitap olan Hatıralarda şairin kendi hatıralarına yer vermiştir.

Mehmet Akif Ersoy, Mısır ve Berlin hatıralarını bu kitapta toplamıştır. Asım, Mehmet Akif Ersoy’un üzerinde en çok çalıştığı ve çok emek verdiği bir kitaptır. Manzume baştan sona konuşma tarzında yazılmış ve kitapta yer alan üç karakterin karşılıklı konuşmalarından oluşmuştur. Hocazade, Köse İmam ve Asım kitapta yer alan karakterlerdir.

Kitap ideal gençliğin nasıl olması gerektiği hakkında görüşler belirtmekte aynı zamanda memleketin içinde bulunduğu durumdan da bahsetmektedir. Safahat kelimesi hayatın değişik yüzleri anlamına gelmektedir. Külliyatın adını taşıyan ilk kitapta da çeşitli beşeri konular irdelenmiştir. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde insanları doğru yola getirme çabası görülür. Şair hem milletin cahilliğinden şikayet eder hem de çözüm önerileri sunar. Safahat, Mehmet Akif Ersoy yaşama veda ettikten sonra da defalarca basılmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.