bir annenin hayata olan bakış açısının nasıl olduğunu karikatüre edilmiş bir biçimde anlatılışıdır. Elif Şafak’ın kendi hayatını, anneliğini anlattığı bu eser için yazar; “ öylesine yazılmış bir kitap” demiştir. Buhranlı bir dönemde ortaya çıkan eser aslında farklı bir bakış açısının ortaya çıkışıdır. Siyah sütte hayali olarak pek çok anne karakteri bulunmaktadır. Aslında yeni doğum yapmış olan bir kadının loğusalık dönemi güzel bir kalem ile konu edinilmiştir. Siyah Süt kitap özeti ile yazar pek çok küçük anne karakterini ele alarak, annelik duygusunun ele alımı işlenmiştir. Anneliğin oldukça kutsal bir duygu olduğu ele alınan bu kitapta annelik süreci boyunca kadınların yaşadıkları duygu değişimleri ele alınmıştır. Bu duygu değişimlerine farklı isimler koyan yazar aslında bunları birer karaktere dönüştürerek daha kolay bir anlatım ile okura kazandırmıştır.

Siyah Süt Kitap Karakterlerinin İncelenmesi

Siyah Süt romanında pek çok farklı kadın karakter oluşturulmuştur. Bu karakterlerden; Sinik Entel Hanım ile Can Derviş hanım yazarın daha çok etkilendiği karakterlerdir. Yazar kitapta bulunan karakterler için, her insanın içinde bulunan duyguların dile gelimi, küçük parmak kadınlardır olarak nitelendirmiştir. Bu parmak kadınların Elif Şafak’ın hayatı hakkında yorumları yapan iç sesidir aslında. Can derviş hanım daha çok tasavvufu ele alan bir kadın modeldir. Elif Şafak’ın eserlerinde de bu yatkınlığını çok sık görmekteyiz. Bu karakterle de aslında içindeki tasavvufi yönü kitabında da yer ederek anlatmaya çalışmıştır. Sinik entel hanım ise bilgiyi ve kitapları simgelemektedir. Yazarımız bu iki karakterle aslında içindeki kadını anlatmaya çalışmıştır. Bu parmak kadınların sayısı oldukça fazladır ve kimi bilgiyi kimi feminizmi savunmaktadır. Bu şekilde ilerleyen kitap aslında oldukça farklı bir kurguya sahiptir ve sizlerin oldukça etkileneceği bir hayattır. Özellikle kadınların kendileri ile içselleştirecekleri bu kitap sizlerin iç sesinizi nasıl duyduğunuzu da öğretecek bir kitaptır.

Siyah Süt kitap özeti kadınların annelik döneminde yaşadıkları buhran ve duygu farklılıklarını ele alan bir kitap olsa da aslında bu dönemlerin her insanın zaman zaman yaşadığı da dile getirilmiştir. Yazar bu kitap ile ilgili her kadının için de parmak kadınlar olduğu gibi erkelerin de içinde parmak erkekler vardır der. Yani hepimizin duygularının sesi olduğunu ve bazen bu sesleri duymakta zorlandığımızı ele alan bir kitaptır. Elif Şafak’ın üslup farkı ile sizlerin kitaplığında mutlaka bulunması gereken kitaplardan biridir. Elif Şafak bu kitabı ile suya yazılmış yazı olarak kendi yorumundan bahsetse de bizce suya yazılmış bir yazı olmaktan ziya de farklı bakış açıları ile insan psikolojisinin karikatürize edilerek daha anlaşılır ve eğlenceli bir biçimde okura aktarılışıdır. Siyah Süt kitabı bir annenin ruh halindeki değişimlerin, gözler önüne serilmesidir.