Kitapozeti.Net

açlık oyunları romanı

Suzanne Colins’in kalem aldığı bu kitap, sizlere fantastik bir dünyanın ve ölümcül oyunların kapısını aralıyor. Panem adında 13 mıntıkadan oluşan bir dünya içerisinde yaşayan insanların bir gün isyan etmesi ile isyanı başlatan 13. Mıntıkanın yok edilerek cezalandırılması sonucu diğer mıntıkalarında açlık oyunları ile cezalandırılması ile başlamaktadır. Açlık oyunları bir kız...