Kitapozeti.Net

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Bir ülkenin dibe batışının ardından ayağa kalkış hikâyesini ele alan bir kitaptır. Bu yönü ile Atatürk, bu kitabın mutlaka okullarda okutulması gerektiğini söylemiştir. Tüm öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılan bu kitap, okullarda öğrencilere okunmuş, oldukça sükse yapmış bir eserdir. Finlandiya’nın çöküşe doğru giden ülke yapısını yeniden diriltmeye çalışan sistemler geliştirmesi ile...