Kitapozeti.Net

Bulantı özet

Jean Paul Sartre’nin kaleme aldığı bu roman 1938 yılında yayınlanmıştır ve dönemin de oldukça beğenilmiş bir kurgudur. 20.yy’ın başarılı düşünürlerinden olan yazar bu kitabı ile pek çok okurunu kalemine hayran bırakmayı başarmıştır. Varoluşçu akımı anlatan yazar, kendisi de bu görüşü benimsemiş ve her seferinde insanoğlunun kökten gelen özgürlüğünün üstünde durmuştur....