Kitapozeti.Net

devlet kitabı kısa özet

REKLAM ALANI
Antik Yunanlı bir düşünür olan Platon MÖ 427-347 yılları arasında yaşamıştır. Sokrates'in öğrencisi olan Platon dünyanın en büyük düşünürlerindendir. Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilimin temellerini atmışlardır ve Batı felsefesi de onlarla beraber başlamıştır. O çağlarda kurdukları akademi günümüz üniversitelerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Düşünce, bilim ve...