Kitapozeti.Net

Toplum Sözleşmesi Kitap İncelemesi – Jean Jacques Rousseau

30.05.2019
35

Rousseau, 18. Yüzyılda yaşamış, Aydınlanma Çağı’nın en önemli aydınlarından biridir. Romantizm akımının tutucularından olmasının yanında düşünür ve yazardır.

Toplum sözleşmesi adlı bu eser, Rosseau’nun devlet ve birey, mülkiyet, yönetim şekillerine dair fikirlerinden oluşmaktadır. Çağının yanısıra günümüze kadar kavramları ve fikirleri etkilemeyi de başarmıştır.

Toplum Sözleşmesi’nin en önemli yanı, Rosseau’nun mülkiyete dayanarak ilk çit çeken insanın ‘bu benim toprağım’ demesinin altında oluşan sosyal bir yapıyı işaret etmesidir. Bu şekilde, toplum ve devleti açıklamakla kalmaz aynı zamanda özgürlüğe dair çarpııcı fikirler ortaya atar.

“İnsan özgür doğdu ve her yerde zincire vuruldu.”

Rousseau’nun görüşüne göre, ilk insanlar doğada tam olarak özgür ve eşit bir şekilde yaşamaktadır. Bir tane insan çıkar ve belirlediği bir bölgeye sınırlar çekerek, arazinin kendisinin olduğunu iddia eder. Bundan sonra oluşan mülkiyet kavramı, toplumu ortaya çıkarır. Ve mülkiyet, zaman içerisinde insanların arasındaki hak, adalet, özgürlük anlayışlarını yok eder. Giderek artan haksızlıklar  karşısında insanlar zarar görür ve arayış yoluna girerler. Burada, gün yüzüne ‘devlet’ kavramı çıkar. İnsanların bir araya gelerek oluşturduğu bu yapının temel alt yapısı toplumsal sözleşmeye dayanır. Devletin oluşması bu saatten sonra kaçınılmazdır ve herkes buna uyma zorunluluğundadır. Çünkü kötülüğe yol açan unsurların ortadan kaldırılmasının tek yolu budur. Rousseau, medeni bir toplumun yasalar dahilinde bir düzen oluşturabileceğini düşünür. Bu yüzden insanların özgür olabilecekleriş bir düzen oluşturmaları gerektiği görüşündedir. Bireysel olarak toplumun içerisinde özgür olunabileceğini savunur.

Rosseau, ilk olarak bir arazinin sınırlarını çizerek ‘benim toprağım’ diyen insanı, toplumun oluşmasındaki en önemli etken olarak görür. Bu şekilde eylemde bulunmasından sonra gelişen olaylar, pişman olan insanı kurtarmayacaktır. Çünkü geriye dönüş artık mümkün değildir.

Rosseau, kitabında yurttaşın neler yaptığından, neler yapmasına kadar yorumlarda ve tavsiyelerde bulunur. Günümüz vatandaşlık, yurttaşlık kavramlarının şekillenmesinde de büyük bir şekilde rol oynadığı görülür.

Jean Jacques Rousseau fikirleriyle büyük liderleri de etkilemiştir. Bunların başında Mustafa Kemal Atatürk’te yer almaktadır.

“Halk, hekimi görünce titremeye başlayan ödlek ve akılsız hastalar gibi tıpkı, dertlerine el sürülmesini, bu dertlerine yol edilmeleri için bile olsa, istemez.”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.