Kitapozeti.Net

Tüfek Mikrop Ve Çelik Kitap Özeti – Jared Diamond

17.04.2019
88

ülkeler ve geçmişleri hakkında sorular soruyor ve bunların cevaplarını kitap özeti ile arıyor. Kitapta okuyucunun aklına gelmeyen gelse de çocukça olduğu düşünülen birçok soru soruluyor. Diamond bir fizyoloji profesörü. Diamond tarafından yazılan bu kitap bir tarih kitabı niteliğinde ve biyoloji, jeoloji, arkeoloji, coğrafya gibi bilim dallarından arınarak geleceği gösteren bir tarih kitabı. Diamond neden Avrupalılar Amerika’yı keşfetti de Amerikalılar Avrupa’yı keşfetmedi gibi basit bir soru soruyor. Fakat bu basit sorunun altında insanlığın MÖ 11.000 den itibaren tarihinin gizli olduğunu söylüyor. Yazar kitabında tarımın başlamasından yola çıkıyor ve yazının bulunması, dinlerin ortaya çıkması, imparatorlukların kurulması gibi tarihin önemli olaylarını irdeliyor. İnsan toplulukları arasındaki farklılıkları detaylı olarak sorguluyor ve insanlar arasındaki eğitim farklılıkların nedenlerini, insanlar arasındaki eşitsizliğin nedenlerini anlamaya çalışıyor. Günümüz dünyasının hangi etkilerle biçimlendiğini sorguluyor.

Tüfek Mikrop Ve Çelik Kitap Özeti

Avrupa’nın dünyayı sömürgeleştirmeye başlamasının dünya ve toplumlar üzerindeki izlerini anlamaya çalışan Diamond tüfek mikrop ve çelik kitap özeti ile bu konuda incelemeler yapıyor. Avrupa’nın sömürgeleştirme hareketi, sömürge toplumlarına teknolojik ve kültürel farklılıklar getiriyor. Bu toplumlarda siyasal farklılıklar da oluşması kaçınılmaz hale geliyor. Dünyada buzul çağının başlaması, dünyada yaşayan toplulukların avcılık ve toplama ile hayatlarını devam ettirmesine neden oldu. Fakat MÖ 11.000 ve MS 1500 yılları arasında değişimler baş göstermeye başladı. Farklı anakaralarda yaşayan insan toplulukları farklı gelişimler göstermeye başladı ve dünya üzerinde yaşayan insanlar arasındaki farklılıklar büyüdü. Avusturalya ve Amerika yerlileri avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşarken diğer bölgelerde yaşayan insanlar tarım ve hayvancılığa geçmişti. Bu toplumlar metal işleme alanında kendilerini geliştirmiş ve değişik siyasi örgütlenmeler de başlatmışlardı. Avrupa bölgesinde yaşayan halklar diğer bölgelerde yaşayan insan topluluklarına nazaran çok daha etken ekonomik ve sosyal düzene geçmişti.

Diamond tüfek mikrop ve çelik kitap özeti ile insan gelişimindeki bu değişikliklerin neden kaynaklandığı sorusuna cevap aramaktadır. Topluluklar arasındaki farklılıkların büyümesi tarih seyrinin oluşmasında etkili olmaktadır. Kitapta bu tarihi farklılıkların günümüze nasıl yansıdığı incelenmektedir. Yazarın amacı ülke tarihlerini inceleyerek kimi ülkeleri öne çıkarmak değildir. Onun amacı insan topluluklarındaki gelişmenin neden Avrupa’da başladığını anlamaktır. Buzul çağı tüm dünyayı etkilemiştir ve tüm dünya için aynı zamanda son bulmuştur. Yazar neden kimi toplulukların avcılık ve toplayıcılıkla yaşamaya devam ettiğini, kimi toplulukların ise tarım ve hayvancılığa geçiş yaptığını anlamaya çalışır ve bunun arkasındaki itici gücün ne olduğunu merak eder. Tarım ve hayvancılığın Avrupa’da başlaması Avrupa’nın diğer coğrafyalara göre hızlı gelişmesine neden olmuştur. Gelişen Avrupa diğer topluluklar üzerinde söz sahibi olmuş ve onları ciddi boyutlarda etkilemiştir. Kitabın konusu farklı kıtalarda yaşayan insanların neden farklı gelişimler gösterdiği ve bu farklılığın günümüze olan etkileridir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.