Claire Messsud üç oda bir yalnızlık kitap özeti ile okuyucuları Nora’yla tanıştırıyor. Nora hep iyi bir insan olarak yaşamış, iyi bir evlat olmuş ve yalnız yaşayan bir kadındır. Annesi ölmüştür ve hayatta sadece yaşlı bir babası vardır. İlkokul öğretmenliği yapan Nora, bir evin üst katını tutmuş ve kendisine ev ile okul arasında geçen bir hayat kurmuştur. Nora yalnız yaşamaktadır ve artık kırklı yaşların başına gelmiştir. Nora yalnızlığın kendisini iyice zorladığının farkındadır fakat bunu değiştirmek için bir çaba da sarf etmemektedir. Rutin ve sıkıcı hayatında kendi başına yaşayan Nora yalnız olduğu zamanlar kendini ve hayatını sorgulasa da değişim için bir çabası olmamaktadır.

Üç Oda Bir Yalnızlık Kitap Özeti

Nora en büyük hayali sanatçı olmak olan bir çocuk olmuştur. Fakat hayalini gerçekleştirememiş ve bu arzusu içinde tutku olarak kalmıştır. Sanatçı olmak yerine ilkokul öğretmeni olmuş ve yazar üç oda bir yalnızlık kitap özeti ile hayallerini gerçekleştirmekten uzak oklan bir kadının duygusal çalkantılarını anlatmıştır. Yazar Nora’nın hayatını oluşturan üç odalık evini detaylı olarak tasvir etmektedir. Hatta mekan tasvirlerinde o kadar detaylı tasvirler yapılmıştır ki bu durumun bazı okuyucuları sıktığı görülmektedir.

Tasvirler mekan algısı oluşturmak açısından önemlidir ve Nora’nın hayatını sürdürdüğü evin detaylı tasviri de okuyucuda o evde yaşayan kişinin kendisi olduğu algısı yaratmaktadır. Böylece Nora’nın hayatına dahil olmak kolaylaşmaktadır. Nora okuldan dönüp evine geldiğinde yalnızlığını daha fazla hissetmekte ve hayalini kurduğu hayatla, yaşadığı hayat arasındaki uçurumu sorgulamaktadır. Bu arada hayalini kurduğu hayat için bir çaba göstermiyor olması ve sadece bunun üzüntüsünü yaşaması Nora’nın bazı sorunları olduğunu düşündürebilir. Fakat bu böyle devam etmeyecek ve öğretmenlik yaptığı okula yeni gelen bir öğrenci ile hayatı ve kişiliği büyük değişimlere uğrayacaktır.

Reza, Nora’nın öğretmenlik yaptığı okula Fransa’dan gelen bir çocuktur. Reza’nın annesi İtalyan asıllı, babası ise Lübnan asıllıdır. Raeza’nın annesi sanatçıdır babası ise akademisyendir. Reza kibarlığı ve efendiliği ile tüm okulun dikkatini çeker ve Nora’da bundan etkilenmiştir. Zaman içinde aileyle de diyaloğu gelişen Nora kendisini bir anda Reza’nın ailesinin içinde bulur. Yazar üç oda bir yalnızlık kitap özeti ile Nora’nın ailenin içine girmesiyle değişen hayatını anlatmaktadır. Nora ailenin bir ferdi haline gelmiştir ve uzun yalnızlığını sonlandıran bu aile onun için çok önemli olmuştur.

Reza’nın annesinin atölyesini kullanarak arzu ettiği sanat çalışmalarını yapmaya başlamıştır. Aile, Nora’nın kişiliğinde kırılmalara neden olacak kadar önemli bir hale gelmiştir. Nora’nın içinde sevgi ve kıskançlık yan yana yaşamaya başlamıştır. Hayalini kurduğu yaşamın içindedir fakat bu yaşam ona ait değildir. Tüm aile fertlerine karşı duygusal bir yakınlık da duymaya başlayan Nora, artık evle okul arasında yaşayan bir kadın değildir. Aileye duyduğu ilgi saplantı boyutuna gelince beraberinde sorunlar da getirmeye başlayacaktır.