Kitapozeti.Net

Ulusların Düşüşü Kitap Özeti – Daron Acemoğlu & James A. Robinson

15.03.2019
93

ve tarafından yazılmış bir kitap olan kitap özeti okuyucuya neden sorusunu sorduruyor. Ülkelerin yükselişi ve düşüşü üzerine yapılmış bir araştırma. Aynı coğrafyada yer alan kimi ülkelerin neden yükselişte olduğu, kimi ülkelerin ise neden bunu başaramadığı hakkında bir araştırma. İlerleme yanlısı politikaları doğru oluşturan ülkelerin nasıl yükselişe geçtiği, bu politikaları doğru oluşturamayanların ise başarısız olduğu anlatılıyor. En büyük tehlikenin ilerleme yanlısı politikaların kemikleşmesi olduğundan bahsediyor. Ülkelerin bu politikalar ile ilerler gibi görünmesine karşın, politikaların kemikleşmesi durumunda çöküşün başlayacağı anlatılıyor. Güç sahibi insanların hükümetler üzerinde kurduğu baskıdan ve güç sahipleri insanların kendi menfaatleri için toplumu baltalamaktan çekinmedikleri ifade ediliyor. Bu güç sahibi insanların etkin bir şekilde denetlenememesi halinde toplumların çöküşü kaçınılmaz olur diyor.

Ulusların Düşüşü Kitap Özeti

Yazarlar ulusların düşüşü kitap özeti ile güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri konularını inceliyor. Sanayi devrimi ülkeler arasındaki eşitsizliğin başlangıcı kabul edilir. Sanayi devrimi hem ülkeler arasında eşitsizlik oluşmasına hem de bireyler arasında eşitsizliğe yol açmıştır. Sanayi devrimi ile kapitalist düzen gelmiş ve ülkelerin idaresinde para söz sahibi olmuştur. Tarih boyunca uluslar arasında farklılıklar görülmüştür. Özellikle birbirine benzeyen uluslar arasındaki ekonomik farklılıklar dikkat çekicidir. Bunun en güzel örneği olarak Kuzey Kore ve Güney Kore gösterilebilir. Birbirinden ayrılan iki Kore’nin arasında uçurum oluşmuştur. Burada iyi yürütülemeyen gelişme politikalarının etkili olduğu düşünülebilir.

Ülkelerin gelişmişlik seviyesinde en belirleyici nokta eğitimdir. Eğitimli ülkeler gelişir ve seviyelerini korumayı başarır. Eğitimsiz ülkelerin ise gelişmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle birçok ülkenin eğitimsiz bırakılmaya çalışıldığı gayreti görülmektedir. Batı toplumu ile doğu toplumları arasında görülen en büyük fark eğitim farkıdır. Kapitalist düzen, çok güçlü insanlar yaratmıştır ve bu insanlar ülke politikalarına dahi müdahale edebilmektedir. Tarih boyunca köleci toplumlar, feodalizm, sömürgecilik, kapitalizm ve sosyalizm ülkelerin geçirdiği evreler olmuştur. Yazarlar ulusların düşüşü kitap özeti ile bu olguları inceler. Ülkelerin tarihleri boyunca yaşadıkları olayların gölgesi günümüz toplumlarına da yansımaktadır. Sömürge ülkelerinin kurtuluş hareketlerinin izleri günümüze kadar gelmektedir. Ülkelerin ilerlemesinde geçmişleri mi söz sahibi olmaktadır. En büyük icat olarak kabul edilen matbaanın bulunmasına, cihan imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunun duyarsız kalmasının altında bu mu yatmaktadır. Gücün her zaman iyi bir motivasyon aracı olamayabileceği görülmektedir. Birçok ülkenin düşmeye başlamasının arkasında yatan nedenin güç zehirlenmesi olduğu görülmektedir. Güç, dengelendiği ve kontrol altına alındığı sürece etkili olan bir motivasyondur. Sanayi devriminden sonra dünya politikası güçlülerin güçsüzleri sömürmesi üzerine kurulmuştur. Bu ülkeler bazında da , kişiler bazında da gerçekleşmiştir. Güçlü ülkelerin siyasetine de müdahale eden bazı güçlü insanlar vardır. Bu müdahale güçlü ülkelerin bile düşüşünü hazırlayabilecek güçtedir. Gelişme politikalarını belli standartlarda tutmayı başaramayan ülkeler düşüşe geçmeye mahkumdur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.